Skip to main content

Forumdervis W.

Beta
-

ForumDervis - Genel Forum Sitesi'a hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Ben Mini; size yardımcı olabilmek için buradayım. İçerik sağlayıcı paylaşım sitemize eriştiğiniz için çok mutluyuz. Giriş yaparak, birbirinden güzel içeriklerimizden kolaylıkla faydalanabilirsiniz. Kayıtlı değilseniz, hemen ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Sizi de ailemize bekliyoruz.

(Giriş yapmamış kullanıcılar tarafından görüntülenir.)

Özel mesaj engelinizi kaldırmak için tıklayın ;

Mybb Veritabanı ile İlgili Tüm Bağlantı Kodları

6221
445
0
23-09-2017, Saat: 11:00 PM
#1
Çevrimdışı
Mybb Veritabanı ile İlgili Tüm Bağlantı Kodları


veritabani.jpg

Veritabanı sınıfı, veritabanı erişimi için kullanılan en yaygın işlevlerin ve diğer ortak sorguları basitleştiren bir paketleyici sağlar. Veritabanı ile soyutlama katmanı üzerinden gerçekleştirilen tüm sorgular yürütme süresi ve daha fazla optimizasyon için analiz edilebilir.
Kod:
$db->query
Veritabanınızla bir SQL sorgusu yürütür. 
Kod:
write_query

Yöntemin artık tercih edildiğini unutmayın .

Kod:
$db->write_query
Kod:
query

Yönteme benzer şekilde, 

Kod:
write_query

birden fazla veritabanı sunucusu kurulumuna sahip olmanız durumunda, bağımlı veritabanı sorgusu yürütülür. 

Kod:
write_query

şimdi üzerinde tercih edilir 

Kod:
query

.

Kod:
$db->simple_select
Bir tabloda basit bir seçme sorgusu (katılım olmadan) gerçekleştirmek için kullanılır.
Dört parametre alır:
tabloSorgulanacak tablo adı.alan (lar)Seçilecek alanların virgülle sınırlandırılmış listesi.koşullarSQL, eşleştirilecek koşulların listesini biçimlendirdi.seçenekleriSeçenekler listesi: grupla, siparişe göre, sipariş yönü, limit, limit start. Başarılı bir kaynak döndürür, hatalıysa onu döndürür.
Örnek
Kod:
global $db;

$query = $db->simple_select("settings", "*", "name='boardclosed_reason'", array(
   "order_by" => 'name',
   "order_dir" => 'DESC',
   "limit" => 1
));

$settings = $db->fetch_array($query);

echo "<pre>";
print_r($settings);
echo "</pre>";

Çıktı
Kod:
Array
(
   [sid] => 6
   [name] => boardclosed_reason
   [title] => Board Closed Reason
   [description] => If your forum is closed, you can set a message here that your visitors will be able to see when they visit your forums.
   [optionscode] => textarea
   [value] => These forums are currently closed for maintenance. Please check back later.
   [disporder] => 2
   [gid] => 2
)

Kod:
$db->fetch_array
İlk satır için bir dizi değer döndürür (while ifadesi ile tekrarlanabilir).
Örnek
Kod:
$query = $db->query("SELECT * FROM table WHERE field='value'");

while($result = $db->fetch_array($query))
{
   $data1 = $result['FieldName1'];
   $data2 = $result['FieldName2'];
   // ...
}

Kod:
$db->fetch_field
Kaynak sorgusundan belirtilen alanın değerini döndürür. Üç parametre alır:
kaynakKaynak sorgusu.alanAlınacak alan adı.sıraVerileri almak için satır numarası. Varsayılan geçerli satırdır.
Kod:
$db->num_rows
Sorgudaki satır sayısını döndürür. Bir parametre alır:
sorguKaynak sorgusu.
Bu değeri elde etmek için count sorgusunu kullanıp do $ db-> fetch_field kullanmanız tercih edilir.
Kod:
$db->insert_id
Ekleme sorgusunun ekleme kimliğini (birincil anahtarın kimliği) döndürür.
Kod:
$db->insert_query
Veritabanındaki bir tabloda bir insert sorgusu çalıştırır. İki parametre alır:
tabloSorguyu gerçekleştirmek için tablo adı.diziBir dizi alan ve değerleri.
Kod:
$db->insert_query_multiple
Veritabanındaki bir tabloda bir insert sorgusu çalıştırır. Tek bir sorgu ile birden çok satır eklenebilir. İki parametre alır:
tabloSorguyu gerçekleştirmek için tablo adı.diziAlanların ve değerlerin çok boyutlu bir dizisi. Bireysel diziler için her dizi anahtarı boş olsa bile aynı olmalıdır.
Kod:
$db->update_query
Bir veritabanındaki bir tabloda bir güncelleştirme sorgusu çalıştırır. Beş parametre alır:
tabloTablo adı.diziBir dizi alan ve değerleri.neredeSQL where cümlecik.sınırİsteğe bağlı bir limit madde.no_quoteDizinin gelen değerlerini alıntılamak için bir seçenek.
Kod:
$db->delete_query
Veritabanındaki bir tabloda bir silmek sorgu gerçekleştirmek için kullanılır. Üç parametre alır:
tabloTablonun adı.neredeNerede madde.sınırSilinecek maksimum satır sayısı. Varsayılan sınırsızdır.
Kod:
$db->escape_string
Artıları değiştirir, kullanılmakta olan veritabanı için SQL kaçış biçimine göre bir sorguda kullanılmadan önce veriden kaçar. Bir parametre alır:
sicimKaçılmak üzere dizge.
Kod:
$db->free_result
Bir SQL sorgusunun kaynaklarını serbest bırakır. Bir parametre alır:
sorguYok etmek için sorgu.
Kod:
$db->escape_string_like
Benzer bir komutla kullanılan bir dizgeyi çıkarın. Bir parametre alır:
sicimKaçılmak üzere dizge.
Kod:
$db->connect
Yeni bir veritabanı bağlar.
Kod:
$db->select_db
Geçerli SQL oturumunun veritabanını seçer. Bir parametre alır:
veritabanıVeritabanı adı.
Kod:
$db->explain_query
Hata ayıklama amacıyla mevcut oturumdaki veritabanından sorguların açıklanmasına yardımcı olur. İki parametre alır:
sicimSorgu SQL.qtimeSorguyu gerçekleştirmek için gereken süre.
Kod:
$db->data_seek
Dahili işaretçiyi belirtilen satıra taşır. İki parametre alır:
sorguKaynak sorgusu.sıraIç imleci hareket ettiren satır.
Kod:
$db->close
Açık veritabanına olan bağlantıyı kapatır.
Kod:
$db->error_number
Belirtilen sorgu kaynağının hata numarasını (varsa) döndürür.
Kod:
$db->error_string
Belirtilen sorgu kaynağının hata dizesini (varsa) döndürür.
Kod:
$db->error
Veritabanı hatası çıktı. Bir parametre alır:
sicimHata olarak gösterilecek dize.
Kod:
$db->affected_rows
"Yazma" sorgusundan etkilenen satırların miktarını döndürür.
Kod:
$db->num_fields
Belirtilen sorgu kaynağının alan sayısını döndürür. Bir parametre alır:
sorguSorgu verileri.
Kod:
$db->list_tables
Geçerli açık veritabanındaki tabloları döndürür. İki parametre alır:
veritabanıVeritabanı adı.önekTablonun ön ek (isteğe bağlı).
Kod:
$db->table_exists
Belirtilen tablo varsa, true değerini döndürür. Bir parametre alır:
tabloTablo adı.
Kod:
$db->field_exists
Belirtilen alan varsa doğru döndürür. İki parametre alır:
alanAlan adı.tabloTablo adı.
Kod:
$db->shutdown_query
PHP dosyayı ayrıştırmaya çalışırken gerçekleştirilen bir sorgu çalıştırır. İki parametre alır:
sorguSorgu verileri.isimSorgu için isteğe bağlı bir ad.
Kod:
$db->get_version
Kullanılan veritabanı sunucusunun sürüm numarasını döndürür.
Kod:
$db->optimize_table
Bir tabloda bir iyileştirme sorgusu çalıştırır. Bir parametre alır:
tabloTablo adı.
Kod:
$db->analyze_table
Bir tabloda bir analiz sorgusu çalıştırır. Bir parametre alır:
tabloTablo adı.
Kod:
$db->show_create_table
Belli bir tablo için "tablo oluştur" komutunu döndürün. Bir parametre alır:
tabloTablo adı.
Kod:
$db->show_fields_from
Belirli bir tablo için "show fields from" komutunu gösterin. Bir parametre alır:
tabloTablo adı.
Kod:
$db->is_fulltext
Tabloda bir tam metin dizini olup olmadığını döndürür. İki parametre alır:
tabloTablo adı.indeksİsteğe bağlı olarak dizinin adını belirtin.
Kod:
$db->supports_fulltext
Bu veritabanı motorunun tam metin dizinlemeyi destekleyip desteklemediğini döndürür. Bir parametre alır:
tabloTablo adı.
Kod:
$db->supports_fulltext_boolean
Bu veritabanı motorunun boolean tam metin eşlemesini destekleyip desteklemediğini döndürür. Bir parametre alır:
tabloTablo adı.
Kod:
$db->index_exists
Belirtilen bir tabloda bir dizin olup olmadığını kontrol eder. İki parametre alır:
tabloTablo adı.indeksDizinin adı.
Kod:
$db->create_fulltext_index
İsteğe bağlı dizin adı ile belirtilen tabloda belirtilen sütun için tam metin dizini oluşturur. Üç parametre alır:
tabloTablo adı.kolonDizine eklenecek sütunun adı.isimİsteğe bağlı dizin adı.
Kod:
$db->drop_index
Belirtilen tablodan belirtilen ada sahip bir dizin bırakın. İki parametre alır:
tabloTablo adı.indeksDizinin adı.
Kod:
$db->add_column
Belirtilen tabloya yeni bir sütun ekler. Üç parametre alır:
tabloTablo adı.kolonSütun adı.tanımYeni sütun tanımı.
Kod:
$db->modify_column
Belirtilen sütundaki tanımlamayı belirtilen tabloda değiştirir. Üç parametre alır:
tabloTablo adı.kolonSütun adı.tanımYeni sütun tanımı.
Kod:
$db->rename_column
Belirtilen sütun adını değiştirir. Dört parametre alır:
tabloTablo adı.old_columnEski sütun adı.yeni_sütunYeni sütun adı.tanımYeni sütun tanımı.
Kod:
$db->drop_column
Belirtilen sütunu belirtilen tablodan atar. İki parametre alır:
tabloTablo adı.kolonSütun adı.
Kod:
$db->rename_table
Belirtilen tabloyu yeniden adlandırır. Üç parametre alır:
old_tableEski tablo adı.new_tableYeni tablo adı.table_prefixSorguya tablo önekini ekleyin. Varsayılan değer true'dur.
Kod:
$db->drop_table
Belirtilen tabloyu bırakır. Üç parametre alır:
tabloTablo adı.zorZor bir bırakma seçeneği (tablo var olup olmadığını kontrol etmez). Varsayılan değer false olur.table_prefixSorguya tablo önekini ekleyin. Varsayılan değer true'dur.
Kod:
$db->replace_query
Geçerli tablo içeriğini yeni değerlerle değiştirir. İki parametre alır:
tabloTablo adı.değiştirmeleriBir dizi alan ve yeni değerleri.
Kod:
$db->set_table_prefix
Basit seçme, yerleştirme, güncelleme ve silme işlevleri tarafından kullanılan tablo önekini ayarlar. Bir parametre alır:
önekYeni tablo öneki.
Kod:
$db->fetch_size
Tüm mysql tablolarının veya belirli bir tablonun toplam boyutunu getirdi. Bir parametre alır:
tabloTablo adı (isteğe bağlı).
Kod:
$db->fetch_db_charsets
DBMS'nin desteklediği veritabanı karakter setlerinin bir listesini getirin.
Kod:
$db->fetch_charset_collation
Belirli bir veritabanı karakter kümesi için bir veritabanı harmanlama getir. Bir parametre alır:
charsetVeritabanı karakter kümesi.
Kod:
$db->build_create_table_collation
CREATE TABLE deyimleri ile kullanılmak üzere bir karakter kümesi / harmanlama dizesi getirin. Mevcut DB kodlamayı kullanır.
Kod:
$db->get_execution_time
Belirli bir kod parçası çalıştırmanın ne kadar sürdüğü. Aramaları, kod bloğunun üstünde ve altında yerleştirin.
Kod:
$db->escape_binary
İkili veritabanı alanlarını (IP adresleri gibi) çıkarır. Bir parametre alır:
sicimİkili değer.
Kod:
$db->unescape_binary
Unescape ikili veri. Bir parametre alır:
sicimİkili değer.
Takalar

Hızlı Menü:

Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi
970x91
buca escort cialis fiyat viagra fiyatı

Forumdervis

Türkiyenin en güncel forum sitesi

Task